Objednávka vozidla - Mercedes Viano 3.0 CDI

DEPOZITY:

Depozity realizuje personál spoločnosti Diamond Car pri odovzdaní vozidla formou predautorizácie cez platobnú alebo kreditnú kartu /zablokovanie potrebnej sumy počas prenájmu vozidla/ alebo v hotovosti. Depozity a limity sú neoddeliteľnou súčasťou cenníka autopožičovne Diamond Car.

DEPOZIT: 2000 €

LIMITY:

Vozidlá sú limitované nasledovne:
Limit km 1 deň: 100 km/ deň
Limit km víkend: 300 km/ víkend
Limit km predĺžený víkend: 400 km/ predĺžený víkend
Limit km mesiac: 5000 km/ mesiac
Viacmiestne vozidlá: 250 km/ deň (prvé 3 dni prenájmu)

NADLIMITNÉ KM: 0,80 €/km